Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
No result...
Hoy357
Esta semana2467
Este mes1947
Desde Mayo '15405349
5
en línea

Estimades famílies:

 

L’actual context sociosanitari ha fet que tinguem que adaptarnos a la nova normalitat a l’hora de començar el curs2020-2021. El nostre desig haguera sigut fer totes les classes, de tots els nivells de manera presencial durant tots els dies, però per tal de fer una tornada a les aules segura, i poder així garantir les mesures preventives de distanciament social, que obliga a mantindre una distància mínima de separació entre alumnes, no disposem d’espai suficient a l’institut per a acomplir aquest objectiu. Aleshores, la nostra decisió ha sigut la següent en quan a la presencialitat o semipresencialitat de l'assistència a classe per nivells:

 

- Assistència 100 % presencial (assistiran tots els dies) : 1r ESO, PAC, 3r PMAR, PR4 i 2n de Batxillerat.

 

- Assistència semipresencial: meitat de la classe vindrà dilluns, dimarts i dimecres, i la segona meitat dimarts i dijous, i així successivament: LA RESTA DELS CURSOS.

 

Sóm conscients de les dificultats que aquesta situació pot suposar a l’hora de facilitar la conciliació familiar, però hem pres la decisió seguint les directrius de Conselleria. Volem, no obstant, agrair les aportacions que les famílies sempre ens fan per tal d'afavorir la col.laboració entre aquestes i l'equip docent d'aquest institut. 

 

L'Equip Directiu.

 

Estimadas familias:

El actual contexto sociosanitario nos ha obligado a adaptarnos a la nueva normalidad en este inicio del curso 2020-2021. Nuestro deseo hubiera sido poder dar todas las clases, de todos los niveles y durante todos los días de manera presencial, pero para realizar una vuelta a las aulas de manera segura, y poder así garantizar las medidas preventivas de distanciamiento social, que obligan a mantener una distancia mínima de separación entre alumnos, no disponemos de suficiente espacio para cumplir este objetivo. De esta manera, nuestra decisión ha sido la que sigue sobre la presencialidad de la asistencia a clase por niveles:

- Asistencia 100% presencial (asistirán todos los días): 1º ESO, PAC, 3º PMAR, PR4 y 2º de Bachillerato.

- Asistencia semipresencial, mitad de la clase viene lunes, miércoles y viernes, y la otra mitad en martes y jueves, y así sucesivamente: EL RESTO DE LOS CURSOS.

Somos conscientes de las dificultades que esta situación pueden generar para favorecer la conciliación familiar, pero hemos tomado la decisión siguiendo las directrices de la Consellería. No obstante, queremos agradecer las aportaciones que las familias nos han hecho llegar para mejorar la colaboración entre éstas y el equipo docente del instituto.

El Equipo Directivo.

Para cualquier gestión en el centro

CITA PREVIA

961206310

erasmus

 

Erasmus+: Projectes eTwinning

Enganxat