Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
No result...
Hoy251
Esta semana5112
Este mes28198
Desde Mayo '15323979
12
en línea

Estimades famílies, el primer que volem comunicar-los és el nostre desig que tots vostés, pares, mares, familiars i alumnat en general es troben bé de salut. Volem informar-los sobre algunes mesures provocades per la suspensió de les classes presencials al voltant de la situació provocada pel COVID-19. Per poder continuar amb el ritme "normal" de les classes en les diverses assignatures, usarem noves tecnologies i/o plataformes:

1) El WEB del centre. Setmanalment, el o la cap de departament de cada matèria penjarà les tasques per matèries i cursos en aquesta mateixa pàgina que estan vostés consultant. Poden trobar-les al Menú d'inici del web (franja de color morat), a la pestanya Organització>Departaments>Departaments del Centre o bé

FES CLIC ACÍ

Estem intentant prioritzar l'ús d'aquest web, paral.lelament a l'ús que cada professor o professora del seu fill o filla puga fer d'Itaca WebFamília per fer les comunicacions que estime oportunes.

2) En segon cas, sent conscients, lamentablement que no totes les famílies de l'alumnat podran disposar d'accés a les noves tecnologies, se'ls ofereix la possibilitat de la programació de LA 2 de la televisió pública "APRENEM A CASA". Ací tenen l'enllaç a la informació i l'horari:

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html

Altres notícies rellevants:

3) En principi el calendari escolar es manté, exceptuant el TRASLLAT DE LES PROVES PAU a dates per concretar entre final de juny i principi de juliol. Enllaç a la notícia de la Conselleria d'Educació:

http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852739

4) Previsió del nou calendari de realització dels exàmens d'ASSIGNATURES PENDENTS: seran els dies 27, 28, 29 i 30 d'abril. L'horari dels mateixos es concretarà en breu.

5) En últim cas, els informem que en el cas de tornada a les classes presencials en un futur que esperem no molt llunyà, totes les Activitas Extraescolars i Complementaries, eixides o excursions QUEDARAN SUSPESES fins el final del curs, per no fer més gran la pèrdua d'hores de classes.

Acabem tornant-los a desijar molta salut i ànim, esperant que aquesta situació passe el més ràpidament possible sense deixar de pregar-los que es mantinguen sans i estalvis a les seues cases.

La Direcció.

 

 

Estimadas familias, para comenzar queremos comunicarles nuestro deseo de que todos ustedes, padres, madres, familiares y alumnado en general se encuentren bien de salud. Queremos informar sobre algunas medidas provocadas por la suspensión de las clases debido al COVID-19. Para poder continuar con el ritmo "normal" de las clases en las diversas asignaturas, usaremos nuevas tecnologías y/o plataformas

1) La WEB del centro. Semanalmente, el o la jefe de departamento de cada materia irá subiendo las tareas por materia y curso en esta misma página que están ustedes consultando. Pueden encontrarlas en el Menú de Inicio de la web (franja de color morado), en la pestaña Organització>Departaments>Departaments del Centre. Estamos intentando dar prioridad al uso de esta web, paralelamente al uso que cada profesor o profesora de su hijo o hija pueda hacer de Itaca WebFamilia para las comunicaciones que estime oportunas.

2) en segundo caso, siendo conscientes lamentablemente que no todas las familias del alumnado puedan acceder a las nuevas tecnologías, se les ofrece la posibilidad de la programación de LA 2 de la televisión pública "APRENDEMOS EN CASA". Aquí tienen el enlace, donde aparece el horario:

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html

Otras noticias relevantes:

3) En principio el calendario escolar se mantiene, exceptuando el TRASLADO DE LAS PRUEBAS PAU a fechas por concretar entre el final de junio y el principio de julio. Enlace a la noticia de la Consellería de Educación:

http://www.ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852739

4) Previsión del nuevo calendario de realización de los exámenes de las ASIGNATURAS PENDIENTES: serán los días 27, 28, 29 y 30 de abril. El horario de los mismos se concretará en breve.

5) Por último, informarles que en el caso de la vuelta a las clases presenciales en un futuro que esperamos no sea muy lejano, todas las Actividades Extraescolares y Complementarias, salidas o excursiones QUEDARÁN SUSPENDIDAS hasta el fin del curso, para no hacer mayor la pérdida de horas de clase.

Acabamos deseándoles de nuevo mucha salud y ánimo, esperando que esta situación pase lo más rápido posible y sin dejar de rogarles que se mantengan sanos y salvos en sus casas.

La Dirección.

 

FSE2col cast