Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
No result...
Hoy275
Esta semana5136
Este mes28222
Desde Mayo '15324003
15
en línea

Benvolgudes famílies,

 

Davant els últims esdeveniments, la Conselleria d’Educació ens envia la següent informació:

 

Seguint les indicacions dels responsables de la Conselleria de Sanitat i del Ministeri de Sanitat, podem convindre que, en aquests moments, no hi ha cap raó que justifique la introducció de canvis en el calendari lectiu previst per al curs actual. Per tant, la Conselleria d’Educació confirma que el calendari escolar es manté tal com estava planificat. Per tant, l’ajornament de les festes de Falles no ha d’afectar els dies marcats com a no lectius en el calendari escolar”

 

Volem reiterar-los que tota la informació relacionada amb l’evolució del COVID-19 i les conseqüències que puga comportar per al sistema educatiu es proporcionarà pels canals de comunicació oficials (GVA Educació en Facebook; @GVAeducacio en Twitter; ceice.gva.es al web). No han de fer cas, per tant, d’altres mecanismes de trasmissió de la informació, que poden arribar a no ser completament fiables.”

 

Insistim en el fet que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport està en contacte permanent amb les autoritats sanitàries i segueix escrupolosament les recomanacions sobre les maneres de procedir que ens arriben d’aquests professionals.

 

Recordem que, en el cas que hi haja alguna persona de la comunitat educativa que considere que tinga els símptomes característics del COVID-19, s’ha de posar en contacte amb el telèfon 900 300 555, en el qual rebrà tota la informació nesessària sobre la manera en què ha d’actuar.

 

Mentrestant, reben una sal.lutació cordial.

 

PD: Adjuntem documents informatius sobre mesures higièniques.

 

 

Queridas familias,

 

Ante los últimos acontecimientos, la Consellería de Educación nos ha enviado la siguiente información:

 

Siguiendo las indicaciones de los responsables de la Consellería de Sanidad y del Ministerio de Sanidad, podemos convenir que, en estos momentos, no hay ninguna razón que justifique la introducción de cambios en el calendario lectivo previsto para el curso actual. Por tanto, la Consellería de Educación confirma que el calendario escolar se mantiene tal como estaba planificado. Por tanto, el aplazamiento de las fiestas de Fallas no tiene que afectar a los días marcados como no lectivos en el calendario escolar.”

 

Queremos reiterarles que toda la información relacionada con la evolución del COVID-19 y las consecuencias que pueda comportar para el sistema educativo se proporcionará por los canales de comunicación oficiales (GVA Educació en Facebook; @GVAeducacio en Twitter; ceice.gva.es en la web). No tienen que hacer caso, por tanto, de otros mecanismos de transmisión de la información, que pueden llegar a no ser completamente fiables.”

 

Insistimos en que la Consellería de Educación, Cultura y Deporte está en contacto permanente con las autoridades sanitarias y sigue escrupulosamente las recomendaciones sobre los modos de proceder que nos llegan de estos profesionales.

 

Les recomendanos que, en el supuesto de que haya alguna persona de la comunidad educativa que considere que tenga los síntomas característicos del COVID-19, se tiene que poner en contacto con el teléfono 900 300 555, donde recibirá toda la información necesaria sobre la manera de actuar.

 

Mientras, les enviamos un cordial saludo.

 

PD: Adjuntamos documentos informativos sobre medidas higiénicas.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (COLES NIÑOS_A3_CAST.jpg)COLES NIÑOS_A3_CAST.jpg[ ]Vicedirectora146 kB
Descarregar aquest arxiu (COLES NIÑOS_A3_VAL.jpg)COLES NIÑOS_A3_VAL.jpg[ ]Vicedirectora146 kB
Descarregar aquest arxiu (COLES_GENÉRICO_cast.jpg)COLES_GENÉRICO_cast.jpg[ ]Vicedirectora230 kB
Descarregar aquest arxiu (COLES_GENÉRICO_val.jpg)COLES_GENÉRICO_val.jpg[ ]Vicedirectora220 kB
Descarregar aquest arxiu (COLES_PROFES_CAS.jpg)COLES_PROFES_CAS.jpg[ ]Vicedirectora244 kB
Descarregar aquest arxiu (COLES_PROFES_VAL.jpg)COLES_PROFES_VAL.jpg[ ]Vicedirectora240 kB

FSE2col cast