Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
No result...
Hoy85
Esta semana2576
Este mes10379
Desde Mayo '15385983
4
en línea

A l'institut cal alçar el cap i desconnectar del mòbil. Us recordem que segons el reglament de Règim Intern, en el seu article 60, apartat 2

Art. 60. Normes de funcionament dels mitjans Tecnològics


2. Queda prohibit a l'alumnat en tot el recinte escolar, l'exhibició i/o utilització de telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, gravadores, reproductors, i qualsevol altre aparell tecnològic aliè al procés d'ensenyament -aprenentatge no autoritzat pel professorat o la Direcció. El Centre no es responsabilitzarà dels contratemps que puga patir el dit aparell com a conseqüència que l'alumnat els porte amb ell sense autorització. En el cas que l'alumnat no tinguera autorització per a fer ús dels mateixos, el professorat podrà requisar-ho i entregar-lo a algun membre de l' Equip Directiu. Es retirarà apagat i serà tornat als pares/mares, tutors/s'o responsables legals en presència de l'alumne o alumna. En el cas que aquest siga major d' edat, se li tornarà una vegada finalitzada la jornada lectiva.

Levanta la cabeza y deconecta del móvil en el instituto. Os recordamos que según nuestro Reglamento de Regimen Interno, en el artículo 60, apartado 2:

Art. 60. Normas de funcionamiento de los medios Tecnológicos

2. Queda prohibido al alumnado en todo el recinto escolar, la exhibición y/o utilización de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, grabadoras, reproductores, y cualquier otro aparato tecnológico ajeno al proceso de enseñanza-aprendizaje no autorizado por el profesorado o la Dirección. El Centro no se responsabilizará de los percances que pueda sufrir dicho aparato como consecuencia de que el alumnado los lleve consigo sin autorización. En caso de que el alumnado no tuviera autorización para hacer uso de los mismos, el profesorado podrá requisarlo y entregarlo a algún miembro del Equipo Directivo. Se retirará apagado y será devuelto a los padres/madres, tutores/as o responsables legales en presencia del alumno o alumna. En caso de que éste sea mayor de edad, se le devolverá una vez finalizada la jornada lectiva.

Para cualquier gestión en el centro

CITA PREVIA

961206310

erasmus

 

Erasmus+: Projectes eTwinning

Enganxat