Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
Hoy17
Esta semana450
Este mes3501
Desde Mayo '15250505
1
en línea

Es comunica als pares/mares dels alumnes de 1r i 2n d'ESO que havien anticipat 7,50 € per contractar l'assegurança escolar voluntària que finalment no es subscriurà la pòlissa pel curs 2018-19.

En breu rebreu una carta per mitjà dels vostres fills, informant de la situació i de les instruccions per retornar les quantitats aportades.

 

Per qüestions d'organització del centre, el programa plurililingüe experimental es desenvoluparà de la següent manera:

1r ESO: Tecnologia en anglés i Educació Física en francés

2n ESO: Música en anglés

3r ESO: Biologia i Geologia en anglés

4t ESO: Educació Física en anglés

Adjuntem en PDF el calendari escolar del curs 2018 - 2019 personalitzat amb la previsió de les nostres activitats. En el segon full venen les explicacions dels distints colors.

Al llarg del curs pot haver modificacions d'aquestes previsions en el calendari.

Esperem que tingueu un bon curs escolar!

L'Equip Directiu

 

Adjuntamos PDF con el calendario escolar del curso 2018-2019, personalizado con la previsión de nuestras actividades. En la seguna hora vienen las explicaciones de los distintos colores.

A lo largo del curso puede haber modificaciones de las previsiones de este calendario.

Esperamos que tengais un buen curso escolar!

El Equipo Directivo

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (calendari ESCOLAR 18-19 web.pdf)calendari ESCOLAR 18-19 web.pdf[ ]Dirección58 kB

Ens han arribat noves instruccions pels alumnes de 2n de BAT respecte a les optatives. Aquest curs es podrà triar com a optativa la matèria de religió. Us deixem la informació al respecte:

Tal com s'indica en la carta de 30 de juliol de 2018 entorn a la interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a fi de fer complir la mateixa es dicten les instruccions següents:

1. El dia 3 de setembre de 2018 es comunicarà a tot l'alumnat de 2n Batxillerat que en compliment de la interlocutòria de mesures cautelars 259/2018 la relació de matèries opcionals específiques indicades en l'annex únic del Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, que modifica el Decret 87/2015, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana inclourà també la Religió Catòlica.

2. Si algun alumne o alguna alumna vol modificar la seua matrícula, canviant la matèria opcional específica per Religió Catòlica ho comunicarà en la Secretaria del Centre fins al dia 12 de setembre a les 14 h.

Per tal de formalitzar un canvi a l'optativa de religió, caldra fer una instància general a la Secretaria del centre en el termini esmentat, on conste quina optativa tenia assignada.

Gràcies a tots/es.

Secretaria IES Malilla

Abierto el plazo de presentación de solicitudes de BECAS Y AYUDAS para el curso 2018/2019:

- Para alumnos de niveles postobligatorios hasta el 1 de octubre de 2018.

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050130/nu/050130-nu-2018.html

 

- Para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, hasta el 27 de septiembre de 2018.

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2018.html

Els lots de 1r ESO: A1 i B1, si l'alumne és del plurilingüe, no tindran llibre de Tecnologia, donat que aquesta es donarà amb apunts. És a dir, no se'ls lliurarà aquest llibre.

A la resta que no són del plurilingüe, sí que se'ls lliurarà.

El llistat amb els lot corresponent a cada alumne/a, estarà posat darrere de la porta de ferro del centre, per si volen consultar-la durant el mes d'agost.

Gràcies.

El proper 10 de setembre és l'inici de curs:

L'entrada serà de forma escalonada, segons el següent horari:

9:30. 1r ESO

10:30. 2n ESO

11:30. 3r ESO

12:30. 4t ESO

13:00. 1r i 2n de batxillerat

 

No cal dur els llibres el primer dia, sols una llibreta i bolígraf.

Es farà una reunió per a PROFESSORS i PROFESSORES nouvinguts el dia 3 de setembre a les 10h.