Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
No result...
Hoy346
Esta semana1679
Este mes12067
Desde Mayo '15373662
5
en línea

Volem recordar que els següents tràmits es realitzaran de manera telemàtica:

- VISUALITZACIÓ DE LES NOTES: en Itaca WebFamília a partir del dia 16 de juny. No hi haurà lliurament de butlletí de notes físic.

- MATRICULACIONS: tenen instruccions i els impresos de sol.licitud en esta mateixa pàgina, Novetats de Secretaria>MATRÍCULA, o bé en aquest enllaç:

http://iesmalilla.edu.gva.es/cms_2_5/index.php?option=com_content&view=article&id=673:matriculas&catid=96&Itemid=241&lang=val

No obstant això, si alguna persona necessita acudir físicament a l'institut, HA DE CRIDAR AL 961206310 (entre les 9:00 i les 13:00 hores) i demanar cita prèvia. NO s'atendrà sense ella.

 

Queremos recordar que los siguientes trámites se realizarán de manera telemàtica:

- VISUALIZACIÓN DE LAS NOTAS: en Itaca WebFamilia, a partir del 16 de junio. No se hará entrega del boletín de notas físico.

- MATRICULACIONES: disponen de instrucciones e impresos de solicitud en esta misma página, Novetats de Secretaria>MATRÍCULA, o en el siguiente enlace:

http://iesmalilla.edu.gva.es/cms_2_5/index.php?option=com_content&view=article&id=673:matriculas&catid=96&Itemid=241&lang=val

No obstante, si alguna persona necesita acudir físicamente al instituto, DEBE LLAMAR AL 961206310 (entre las 9:00 y las 13:00 horas) y pedir cita previa. NO se atenderá a nadie sin ella.

NOTES:

Les notes es podran veure en ITACA WEB FAMÍLIA a partir del dia 16 de juny. Recordeu que l'alumnat de 4t d'ESO que vol fer Batxillerat, ha de fer preinscripció encara que vulga continuar a l'IES Malilla.

Aquell alumnat que precise el CONSELL ORIENTADOR per a cursar Formació Professional Bàsica, serà citat en breu pel tutor o tutora per a vindre a areplegar-lo en SECRETARIA, el dia 17 de juny. Recordeu que ha de vindre un dels dos pares, no serà lliurat a l'alumne o alumna directament.

ADMISSIÓ:

pàgina molt completa, enllaç:

https://admissiovalenciacapital.blogspot.com/

PREINSCRIPCIÓ:

enllaç:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

INSCRIPCIÓ DE LES PAU:

en aquesta página, menú Secretaria, proves accés a la Universitat:

http://iesmalilla.edu.gva.es/cms_2_5/index.php?option=com_content&view=article&id=848:informacion-referente-al-pau&catid=96&Itemid=548&lang=val

 

NOTAS:

Las notas se podrán ver en ITACA WEB FAMILIA a partir del 16 de junio. Recuerden que el alumnado de 4º ESO que quiere hacer Bachillerato, debe hacer la preinscripción aunque quiera continuar en el IES Malilla.

Todo alumnado que precise CONSEJO ORIENTADOR para cursar Formación Profesional Básica, será citado en breve por su tutor o tutora para venir a recogerlo en SECRETARIA, el día 17 de junio. Recuerden que debería venir uno de los padres, no será entregado al alumno o alumna directamente.

ADMISIÓN:

página muy completa, enlace:

https://admissiovalenciacapital.blogspot.com/

PREINSCRIPCIÓN:

enlace:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

INSCRIPCIÓN EN LAS PAU:

en esta misma página, menú Secretaria, proves accés a la Universitat:

http://iesmalilla.edu.gva.es/cms_2_5/index.php?option=com_content&view=article&id=848:informacion-referente-al-pau&catid=96&Itemid=548&lang=val

 

Bon dia, l'IES Malilla informa que durant la Fase 2 totes les activitats administratives que es puguen continuar fent de manera telemàtica (a distància) continuaran. Si alguna persona vol ser atesa de manera presencial haurà de demanar cita prèvia telefònicament. No serà atesa cap persona sense. En quan l'obtinga i vinga a l'institut, s'han de seguir totes les recomanacions marcades per les autoritats sanitàries:

- Acurada higiene personal de mans i ús de mascareta.

- Mantindre la distància interpersonal de dos metres.

- Seguir totes les instruccions del personal del centre sobre respectament d'aforament màxim o itineraris de circulació per les instal.lacions.

Moltes gràcies per la seua col.laboració.

 

Buenos días, el IES Malilla informa que durante la Fase 2 todas las actividades administrativas que se puedan seguir realizando de manera telemática (a distancia) continuarán. Si alguna persona requiere de atención presencial deberá pedir cita previa telefónicamente. No se atenderá a nadie sin ella. Cuando disponga de ella y se persone en el instituto, han de observarse todas las recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias:

- Adecuada higiene personal de manos y uso de mascarilla.

- Mantenimiento de la distancia interpersonal de dos metros.

- Seguir todas las instrucciones del personal del centro sobre respeto del aforo máximo o itinerarios de circulación por las instalaciones.

Muchas gracias por su colaboración.

 

L'IES Malilla i el programa de Joves Investigadors està d'enhorabona. El grup d'investigadors format per Pablo Carbonell, Hugo Martínez, Celia Muñoz, i els seus tutors Federico Salvador i Alicia Solís ha guanyat el primer premi al prestigiós concurs nacional Es de libro, de la fundació CEDRO, pel seu treball: " De creus cap a a dins: Una història per descobrir" ¡Felicitats!

Volem agrair tots/es els i les participants al programa de Joves Investigadors per brindar l'oportunitat a l'alumnat de batxillerat poder participar i veure l'educació des d'altra perspectiva.

El IES MALILLA y el programa de Jóvenes investigadores está de enhorabuena. El grupo de investigadores formado por Pablo Carbonell, Hugo Martínez, Celia Muñoz y sus tutores Federico Salvador y Alicia Solís ha ganado el primer premio en el prestigioso concurso nacional Es de libro, de la fundación CEDRO por su trabajo "De creus cap a dins: Una historia por descubrir" ¡Felicidades!

Queremos agradecer a todas/os los participantes al programa de Jóvenes Investigadores por brindar la oportunidad al alumnado de bachillerato a participar y ver la educación desde otra perspectiva.

IMG 20200601 WA0000

Después de dos años de investigación, el alumnado de 2º bachiller del programa de “Jóvenes investigadores” ha entregado sus trabajos a los miembros del tribunal para su valoración.

Desde la coordinación del programa, queremos felicitar a:

  • ESTELA, JOEL, EVA y su tutora Concha Paricio por su trabajo ¿Qué te juegas? en el que se realiza una investigación bibliográfica sobre la ludopatía en jóvenes.
  • También queremos felicitar a PABLO, HUGO, CELIA y sus tutores Alicia Solís y Federico Salvador por su trabajo “De creus cap a dins”: una historia por descubrir, cuyo principal objetivo es demostrar la relación entre las cruces de término y los caminos históricos.
  • Y para finalizar, dar la enhorabuena a MAR, LYDIA, PAULA y su tutora Carolina Picazo y activo colaborador José Luis Balada por su trabajo Bosques, llamas, cenizas. Esta investigación refleja los resultados de un análisis sistemático de los incendios y posincendios en la CV y su carácter antrópico.

Queremos recalcar la valentía, el sacrificio y el talento de estas/os alumnas/os que se han entregado a su investigación ¡El resultado es remarcable! ¡Enhorabuena!

ADJUNTEM per a descarregar els formularis autorellenables per sol.licitar la prova d'accés a CICLES FORMATIUS:

- Sol.licitud Cicle Grau Mitjà.

- Declaració Responsable (per a ambdós graus).

- Sol.licitud Exempció prova Grau Mitjà.

- Sol.licitud Cicle Grau Superior.

- Sol.licitud Exempció Prova Grau Superior.

Enllaç al pagament de les taxes: PAGAMENT TAXES

RECORDEU QUE PER A OMPLIR-LOS ELS HEU DE DESCARREGAR.

 

ADJUNTAMOS para descargar los formularios autorellenables para solicitar la prueba de acceso a CICLOS FORMATIVOS:

- Solicitud Ciclo Grado Medio.

- Declaración Responsable (para ambos grados).

- Solicitud Exención Prueba Grado Medio

- Solicitud Ciclo Grado Superior.

- Solicitud Exención Prueba Grado Superior.

Enlace al pago de las tasas: PAGO TASAS

RECUERDEN QUE PARA RELLENARLOS LOS DEBEN DESCARGAR.

Bon dia. Els adjuntem el calendari d'admissió per al curs 2020-2021.

Buenos días. Les adjuntamos el calendario de admisión para el curso 2020-2021.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Calendari web_VAL.pdf)Calendari web_VAL.pdf[ ]Vicedirectora230 kB
Descarregar aquest arxiu (Calendario web_CAS.pdf)Calendario web_CAS.pdf[ ]Vicedirectora229 kB

Bon dia, els adjuntem la Resolució publicada al DOGV el 8/5/2020 per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, que estableix el marc i les directrius d'actuació que cal desenvolupar durant el final del present curs i l'inici del curs 2020/2021, davant de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19.

Buenos días, les adjuntamos la Resolución publicada en el DOGV el 8/5/2020 por la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Professional, que establece el marco y las directrices de actuación que hay que desarrollar durante el final del presente curso y el inicio del curso 2020/2021, ante la situación de crisis ocasionada por la Covid-19.

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf

FSE2col cast

 ADMISSIO NOU ALUMNAT

315x315 Val 

 

Aules 1

          ORIENTA
elegirfranquicia 2

Galerías

   

 Facebook IESMALILLA