Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
No result...
Hoy48
Esta semana388
Este mes1020
Desde Mayo '15352455
4
en línea

Per al proper curs 2020-2021 tot l'alumnat pertanyent al Programa de Banc de Llibres tindrà assegurat el lot COMPLET dels llibres. Les famílies només hauran de comprar els llibres que no són financiats per la Conselleria: Workbooks, llibres de lectura, diccionaris auxiliars, etc.

A més enguany, i seguint les recomanacions de les Autoritats Sanitàries, el lliurament dels lots es farà de manera escalonada, una vegada començat el curs i directament a l'alumnat, a fi d'evitar aglomeracions innecessàries. No hi haurà llistat a l'institut amb els lots i els noms, d'acord amb aquestes recomanacions. Qualsevol altra informació rellevant l'anirem pujant a aquesta web i a webfamília.

 

Para el próximo curso 2020-2021 todo el alumnado perteneciente al Programa de Banco de Libros tendrá asegurado el lote COMPLETO de los libros. Las familias solo deberán comprar los libros que no están financiados por la Conselleria: Workbooks, libros de lectura, diccionarios auxiliares, etc.

Además, este año, y siguiendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, la entrega de los lotes se hará de manera escalonada, una vez esté empezado el curso y directamente al alumnado, a fin de evitar aglomeraciones innecesarias. No se pondrá listado en el instituto de los lotes y los nombres, de acuerdo con estas indicaciones. Cualquier otra información relevante la iremos subiendo a esta web y a webfamilia.

 

El treball i esforç desenvolupat pels alumnes RAÚL OBLARÉ, SILVIA ALBIÑANA, ALEKSANDRA SALAR i SHEILA SÁNCHEZ, els ha fet mereixedors de la Beca ENGANXA'T de 2020, que premia els millors expedients acadèmics de 4t d'ESO i els dóna accés a la gratuïtat dels llibres de text per al primer de batxillerat. Volem traslladar des de la Direcció de l'institut la nostra enhorabona als alumnes i també a les seues famílies.

El trabajo y esfuerzo desarrolado por los alumnos RAÚL OBLARÉ, SILVIA ALBIÑANA, ALEKSANDRA SALAR y SHEILA SÁNCHEZ, los ha hecho merecedores de la Beca ENGANXA'T de 2020, que premia los mejores expedientes académicos de 4º de ESO y les da acceso a la gratuidad de los libros de texto para primero de bachillerato. Desde la Dirección del instituto queremos trasladar nuestra enhorabuena a los alumnos y también a sus familias.

IMG 1902IMG 8083

Es farà una reunió per a PROFESSORS i PROFESSORES nouvinguts el dia 1 de setembre a les 10h.

Aquest és el llistat de llibres de text del curs 2020 - 2021.

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Llibres de text 1r ESO.pdf)Llibres de text 1r ESO.pdf[ ]Vicedirectora66 kB
Descarregar aquest arxiu (Llibres de text 2020-2021 - BAT 1r.pdf)Llibres de text BAT 1r[ ]Secretaría104 kB
Descarregar aquest arxiu (Llibres de text 2020-2021 - BAT 2n.pdf)Llibres de text BAT 2n[ ]Secretaría105 kB
Descarregar aquest arxiu (Llibres de text 2020-2021 - ESO 2n.pdf)Llibres de text 2n ESO[ ]Secretaría105 kB
Descarregar aquest arxiu (Llibres de text 2020-2021 - ESO 3r.pdf)Llibres de text 3r ESO[ ]Secretaría110 kB
Descarregar aquest arxiu (Llibres de text 2020-2021 - ESO 4t.pdf)Llibres de text 4t ESO[ ]Secretaría109 kB

Bon dia:

Nova possibilitat de demanar tablets en préstec per al curs 2020-21

Hem rebut informació de conselleria per tractar de pal·liar les dificultats econòmiques, proporcionaran algunes tablets en préstec amb 40G per a poder fer els treballs i connectar-se a internet.

Es tracta de prioritzar l'alumnat major i que tinga més dificultats, perquè no tinga ordinador ni internet a casa. Els alumnes que ja han tingut una enguany, es manté la sol·licitud, sols es per a casos nous. Indicant si té o no connexió a internet i si té o no ordinador o tablet.

Finalitzat Termini

 

 

 

Buenos días:

Nueva posibilidad de pedir tablets en préstamo para el curso 2020-21

Hemos recibido información de consellería, para tratar de paliar las dificultades económicas, se proporcionaran algunas tablets en préstamo con 40G para poder hacer trabajos y conectarse a internet.

Se debe priorizar alumnado mayor, con mayores dificultades y que no tenga ordenador ni internet en casa. Los alumnos que han tenido una en préstamo estos meses, se les mantiene para el curso siguiente, ahora solo casos nuevos. Indicando si tiene o no conexión a internet o si tiene o no ordenador o tablet.

Plazo Terminado

 

Al document adjunt teniu el calendari i l'horari dels EXÀMENS EXTRAORDINARIS de 1r i 2n de BATXILLERAT. Seran el 29 i 30 de juny, per al 1r, i el 13 i 14 de juliol, per al 2n.

En el documento adjunto tienen el calendario y el horario de los EXÁMENES EXTRAORDINARIOS de 1º y 2º de BACHILLERATO. Serán el 29 y 30 de junio,  1º, y el 13 y 14 de julio, para 2º.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Exámenes extraordinarios Bach 2020.pdf)Exámenes extraordinarios Bach 2020.pdf[ ]Vicedirectora183 kB

LLIURAMENT DE LLIBRES – XARXA LLIBRES 2020 – 2021 – IES MALILLA

Degut a les restriccions imposades per la COVID-19, es farà el lliurament de forma escalonada, i establint uns torns per a cada curs.

Dilluns 29 de juny:

1r ESO A: de 9:00 a 9:45

1r ESO B: de 9:45 a 10:30

1r ESO C: de 10:30 a 11:15

1r ESO D: d’ 11:15 a 12:00

1r ESO E: de 12:00 a 12:30

Dimarts 30 de juny:

2n ESO A: de 9:00 a 9:45

2n ESO B: de 9:45 a 10:30

2n ESO C: de 10:30 a 11:15

2n ESO D: d’ 11:15 a 12:00

2n ESO E: de 12:00 a 12:45

2n ESO F: de 12:45 a 13:30

Dimecres 1 de juliol:

3r ESO A: de 9:00 a 9:45

3r ESO B: de 9:45 a 10:30

3r ESO C: de 10:30 a 11:15

3r ESO D: d’ 11:15 a 12:00

3r PMAR: de 12:00 a 12:45

3r ESO E: de 12:45 A 13:30

Dijous 2 de juliol:

4t ESO A: de 9:00 a 9:45

4t ESO B: de 9:45 a 10:30

4t ESO C: de 10:30 a 11:15

4t ESO D: d’11:15 a 12:00

PR4: de 12:00 a 12:45

 

ENTREGA DE LIBROS – XARXA LLIBRES 2020 – 2021 – IES MALILLA

Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, se hará la entrega de manera escalonada, y estableciendo turnos para cada curso.

Lunes 29 de junio:

1º ESO A: de 9:00 a 9:45

1º ESO B: de 9:45 a 10:30

1º ESO C: de 10:30 a 11:15

1º ESO D: de 11:15 a 12:00

1º ESO E: de 12:00 a 12:30

Martes 30 de junio:

2º ESO A: de 9:00 a 9:45

2º ESO B: de 9:45 a 10:30

2º ESO C: de 10:30 a 11:15

2º ESO D: de 11:15 a 12:00

2º ESO E: de 12:00 a 12:45

2º ESO F: de 12:45 a 13:30

Miércoles 1 de julio:

3º ESO A: de 9:00 a 9:45

3º ESO B: de 9:45 a 10:30

3º ESO C: de 10:30 a 11:15

3º ESO D: de 11:15 a 12:00

3º PMAR: de 12:00 a 12:45

3º ESO E: de 12:45 a 13:30

Jueves 2 de julio:

4º ESO A: de 9:00 a 9:45

4º ESO B: de 9:45 a 10:30

4º ESO C: de 10:30 a 11:15

4º ESO D: de 11:15 a 12:00

PR4: de 12:00 a 12:45

Ací teniu dos documents que hem elaborat i que poden resultar d'interés per aclarar els tràmits amb la Xarxa de Llibres d'enguany, relatives a NORMES de lliurament (obligades per la COVID-19) i DUBTES I PREGUNTES FREQüENTS.

Aquí disponen de dos documentos que hemos elaborado y que son interesantes para aclarar los trámites con la Xarxa de Llibres de este año, relativos a NORMAS de entrega (obligadas por la COVID-19), y DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES.

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (DUDAS Y PREGUNTAS.pdf)DUDAS Y PREGUNTAS.pdf[ ]Vicedirectora494 kB
Descarregar aquest arxiu (NORMES:NORMAS.pdf)NORMES:NORMAS.pdf[ ]Vicedirectora30 kB

FSE2col cast

 ADMISSIO NOU ALUMNAT

315x315 Val 

 

Aules 1

          ORIENTA
elegirfranquicia 2

Galerías

   

 Facebook IESMALILLA