Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
No result...
Hoy20
Esta semana1035
Este mes12229
Desde Mayo '15387833
4
en línea

Estimades famílies, adjuntem en pdf les GUIES INFORMATIVES DEL CURS 2020-2021, descarregables, i que proporcionen informació adicional a la que els donaran els tutors i tutores.

Reben una salutació cordial.

 

Estimadas familias, adjuntamos en pdf las GUÍAS INFORMATIVAS DEL CURSO 2020-2021, descargables, y que proporcionan información adicional a la que les darán los tutores y tutoras.

Reciban un saludo cordial.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Guia 20-21 cas.pdf)Guia 20-21 cas.pdf[ ]Vicedirectora208 kB
Descarregar aquest arxiu (Guia 20-21 val.pdf)Guia 20-21 val.pdf[ ]Vicedirectora286 kB


IMG 20201013 WA0000

Es tracta dels alumnes Pablo Carbonell, Hugo Martínez i Cèlia Muñoz, tutoritzats pels professors Federico Salvador i Alicia Solís, que van obtindre el Primer Premi Nacional del concurs ESDELIBRO, a l'edició del juny de 2020.

Se trata de los alumnos Pablo Carbonell, Hugo Martínez y Celia Muñoz, tutorizados por los profesores Federico Salvador y Alicia Solís, que obtuvieron el Primer Premio Nacional del concurso ESDELIBRO en la edición de junio 2020.

Se puede descargar AQUI la inscripción del ampa de este año 2020-2021, dada las circunstancias especiales sanitarias (COVID-19) que vivimos se establecen cuotas especiales.

No se proponene actividades EXTRAESCOLARES. 

València, 21 de setembre de 2020

Estimades famílies:

 

Des de l’equip directiu del centre volem agraïr la seua col.laboració en el compliment de les mesures de prevenció i protecció dels seus fills i filles davant la pandèmia per COVID-19 que estan condicionant aquest inici de curs escolar 2020/21.

L’alumnat, amb caràcter general, respecta les normes establertes dins el pla de contingència. D’altra banda, és la nostra obligació transmitir-los que la despesa en productes de desinfecció (gel hidroalcohòlic i desinfectant de superfícies així com de paper) per a la higiene de mans i superfícies, ha estat molt més elevada de l’inicialment previst, pel que preguem la seua col.laboració incloent dins el material escolar dels seus fills, un envàs amb gel desinfectant i una baieta per a ús personal i per a la higinienització del seu lloc de treball escolar.

                  Moltes gràcies per la seua col.laboració

L’equip directiu de l’IES Malilla

 

 

Valencia, 21 de septiembre de 2020

Estimadas familias:

 

Desde el equipo directivo del centro queremos agradecer su colaboración en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección de sus hijos e hijas frente a la pandemia por COVID-19, que tanto están condicionando este inicio del curso escolar 2020/21. De la misma manera hacemos extensible nuestro agradecimiento al alumnado, que con carácter general respeta las normas establecidas en el plan de contingencia y ha mostrado un alto grado de sensibilización frente al tema.

Por otra parte, es nuestra obligación transmitirles que el gasto en productos de desinfección (gel hidroalcohólico y desinfectante de superficies), así como de papel para la higiene de manos y superficies, ha resultado mucho más elevado de lo previsto en principio, por lo que necesitamos de su colaboración. Así, agradeceríamos que incluyan en el material escolar de sus hijos un envase de gel desinfectante y una bayeta para uso personal y para la higienización de su puesto de trabajo escolar.

Agradeciendo de antemano su comprensión y colaboración:

El equipo directivo del IES Malilla

Estimades famílies, els adjuntem una carta destinada a vostés, amb informació d'interés relativa a la COVID-19, i el model de Declaració Responsable de col.laboració entre les famílies i el centre educatiu, exigit per les autoritats sanitàries. Este model s'adjunta a títol informatiu, no s'ha de descarregar. Serà proporcionat juntament amb la documentació que falta per formalitzar la matrícula, pels tutors i tutores, a l'alumnat. 

Estimadas familias, les adjuntamos una carta dirigida a ustedes, con información relativa a la COVID-19, y el modelo de Declaración Responsable de colaboración entre las familias y el centro educativo, exigido por las autoridades sanitarias. Dicho modelo se adjunta a título informativo, no se debe descargar. Será proporcionado, junto con el resto de documentación que falta para formalizar la matrícula, por los tutores y tutoras, al alumnado.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Carta a los centros - Anexo 1.pdf)Carta a los centros - Anexo 1.pdf[ ]Vicedirectora65 kB
Descarregar aquest arxiu (Carta als centres Annex 1.pdf)Carta als centres Annex 1.pdf[ ]Vicedirectora55 kB
Descarregar aquest arxiu (declaración responsable bilingüe.pdf)declaración responsable bilingüe.pdf[ ]Vicedirectora59 kB

Estimades famílies:

 

L’actual context sociosanitari ha fet que tinguem que adaptarnos a la nova normalitat a l’hora de començar el curs2020-2021. El nostre desig haguera sigut fer totes les classes, de tots els nivells de manera presencial durant tots els dies, però per tal de fer una tornada a les aules segura, i poder així garantir les mesures preventives de distanciament social, que obliga a mantindre una distància mínima de separació entre alumnes, no disposem d’espai suficient a l’institut per a acomplir aquest objectiu. Aleshores, la nostra decisió ha sigut la següent en quan a la presencialitat o semipresencialitat de l'assistència a classe per nivells:

 

- Assistència 100 % presencial (assistiran tots els dies) : 1r ESO, PAC, 3r PMAR, PR4 i 2n de Batxillerat.

 

- Assistència semipresencial: meitat de la classe vindrà dilluns, dimarts i dimecres, i la segona meitat dimarts i dijous, i així successivament: LA RESTA DELS CURSOS.

 

Sóm conscients de les dificultats que aquesta situació pot suposar a l’hora de facilitar la conciliació familiar, però hem pres la decisió seguint les directrius de Conselleria. Volem, no obstant, agrair les aportacions que les famílies sempre ens fan per tal d'afavorir la col.laboració entre aquestes i l'equip docent d'aquest institut. 

 

L'Equip Directiu.

 

Estimadas familias:

El actual contexto sociosanitario nos ha obligado a adaptarnos a la nueva normalidad en este inicio del curso 2020-2021. Nuestro deseo hubiera sido poder dar todas las clases, de todos los niveles y durante todos los días de manera presencial, pero para realizar una vuelta a las aulas de manera segura, y poder así garantizar las medidas preventivas de distanciamiento social, que obligan a mantener una distancia mínima de separación entre alumnos, no disponemos de suficiente espacio para cumplir este objetivo. De esta manera, nuestra decisión ha sido la que sigue sobre la presencialidad de la asistencia a clase por niveles:

- Asistencia 100% presencial (asistirán todos los días): 1º ESO, PAC, 3º PMAR, PR4 y 2º de Bachillerato.

- Asistencia semipresencial, mitad de la clase viene lunes, miércoles y viernes, y la otra mitad en martes y jueves, y así sucesivamente: EL RESTO DE LOS CURSOS.

Somos conscientes de las dificultades que esta situación pueden generar para favorecer la conciliación familiar, pero hemos tomado la decisión siguiendo las directrices de la Consellería. No obstante, queremos agradecer las aportaciones que las familias nos han hecho llegar para mejorar la colaboración entre éstas y el equipo docente del instituto.

El Equipo Directivo.

Es comunica que la documentació requerida per a formalitzar la segona part de la MATRÍCULA de l'alumnat ha de ser emplenada a casa. Cada tutor repartirà esta documentació als seus alumnes, serà emplenada per les famílies, i l'alumnat la retornarà al tutor. NO ES FARÀ ESTE TRÀMIT A LA FINESTRETA DE SECRETARIA DE MANERA PRESENCIAL. Així respectem la normativa sanitària que prohibeix les aglomeracions.

Si alguna persona vol ser atesa de manera presencial, HA DE DEMANAR CITA PRÈVIA al telèfon 961206310.

 

Se comunica que la documentación requerida para formalizar la segunda parte de la MATRÍCULA del alumnado se ha de rellenar en casa. Cada tutor repartirá esta documentación a sus alumnos, será rellenada por las familias, y el alumnado la devolverá al tutor. NO SE HARÁ ESTE TRÁMITE EN LA VENTANILLA DE SECRETARÍA DE MANERA PRESENCIAL. Así respetaremos la normativa sanitaria que prohibe las aglomeraciones.

Si alguna persona quiere ser atendida de manera presencial, DEBE PEDIR CITA PREVIA en el teléfono 961206310.

Bon dia, estimades famílies. Adjuntem un documents relatiu a les NORMES d'obligat acompliment sobre la NOVA NORMALITAT a tindre en compte a partir de dilluns 7 de setembre. És important que les llegiu. També teniu un PLÀNOL DE LA DEAMBULACIÓ (direcció i sentit de la mobilitat de les persones) per l'institut.

Gràcies.

 

Buenos dias, estimadas familias. Adjuntamos los siguientes dpcumentos relativos a las NORMAS de obligado cumplimiento sobre la NUEVA NORMALIDAD a tener en cuenta a partir del lunes 7 de septiembre. Es importante que las lean. También disponen de un PLANO DE DEAMBULACIÓN (dirección y sentido de la movilidad de las personas) por el instituto.

Gracias.

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Deambulació IES Malilla_compressed.pdf)Deambulació IES Malilla_compressed.pdf[ ]Vicedirectora417 kB
Descarregar aquest arxiu (Normas para la nueva normalidad.pdf)Normas para la nueva normalidad.pdf[ ]Vicedirectora104 kB

Para cualquier gestión en el centro

CITA PREVIA

961206310

AULES SEGURES 

 

Aules 1

          ORIENTA
elegirfranquicia 2

Galerías

   

 Facebook IESMALILLA

erasmus

 

Erasmus+: Projectes eTwinning

Enganxat