Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
No result...
Hoy36
Esta semana1051
Este mes12245
Desde Mayo '15387849
8
en línea

V CERTAMEN IES MALILLA JÓVENES INVESTIGADORES 

Els treballs premiats engany han sigut:

1er Premi

On posar l'accent?Anàlisi de la violència de gènere a la premsa valenciana.

 2n Premi

Evidencias de incumplimientos de la ley de publicidad

3er Premi

Las enfermedades hereditarias, la talasemia y yo.

1er Accéssit

¿Como afecta la temperatura a la rancidez oxidativa del aceite de sésamo en presencia de dicromato de potasio?

2º Accéssit

¿En qué medida se reducirán las emisiones de CO2 entre el 2020 y 2023 asociadas al uso de vasos de plástico en el complejo Preuniversitario Mas Camarena tras prohibir su comercialización?

La biblioteca de l'institut estarà oberta:

DIMARTS: 13:00h - 18:00h

DIJOUS: 14:15h - 18:00h

Un grup d'alumnes (d'acord amb la normativa), ha comunicat a aquesta Direcció la seua intenció de no assistir a classe el 27 de setembre per a exercir el seu dret a reunió, afegint-se al moviment internacional contra el canvi climàtic.

Pot adherir-se l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, i 1r i 2n de Batxillerat, independentment de la seua edat. El professorat posarà la falta d'assistència pertinent, i seran els pares, mares o tutors legals de l'alumnat els qui podran justificar-la.

Aprofite l'ocasió per saludar-los.

La Direcció

 

Un grupo de alumnos (de acuerdo con la normativa), ha comunicado a esta Dirección su intención de no asistir a clase el 27 de setiembre para ejercer su derecho a reunión, uniendose al movimiento internacional contra el cambio climático.

Puede adherirse el alumnado de 3º y 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachillerato, independientemente de su edad. El profesorado pondrá la falta de asistencia pertinente, y serán los padres, madres o tutores legales del alumnado quienes podrán justificarla.

Aprovecho la ocasión para saludarles.

La Dirección

Davant l’avís especial per previsió d’alerta meteorològica de nivel roig d’AEMET, l’Ajuntament suspén les classes en els centres educatius de la ciutat de València per a demà divendres 13 de setembre, al llarg de tot el dia.

Ante el aviso especial de alerta meteorológica de nivel rojo de AEMET, el ayuntamiento suspende las clases en los centros educativos de la ciudad de Valencia para mañana viernes 13 de septiembre, durante todo el día.

A l'institut cal alçar el cap i desconnectar del mòbil. Us recordem que segons el reglament de Règim Intern, en el seu article 60, apartat 2

Art. 60. Normes de funcionament dels mitjans Tecnològics


2. Queda prohibit a l'alumnat en tot el recinte escolar, l'exhibició i/o utilització de telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, gravadores, reproductors, i qualsevol altre aparell tecnològic aliè al procés d'ensenyament -aprenentatge no autoritzat pel professorat o la Direcció. El Centre no es responsabilitzarà dels contratemps que puga patir el dit aparell com a conseqüència que l'alumnat els porte amb ell sense autorització. En el cas que l'alumnat no tinguera autorització per a fer ús dels mateixos, el professorat podrà requisar-ho i entregar-lo a algun membre de l' Equip Directiu. Es retirarà apagat i serà tornat als pares/mares, tutors/s'o responsables legals en presència de l'alumne o alumna. En el cas que aquest siga major d' edat, se li tornarà una vegada finalitzada la jornada lectiva.

Levanta la cabeza y deconecta del móvil en el instituto. Os recordamos que según nuestro Reglamento de Regimen Interno, en el artículo 60, apartado 2:

Art. 60. Normas de funcionamiento de los medios Tecnológicos

2. Queda prohibido al alumnado en todo el recinto escolar, la exhibición y/o utilización de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, grabadoras, reproductores, y cualquier otro aparato tecnológico ajeno al proceso de enseñanza-aprendizaje no autorizado por el profesorado o la Dirección. El Centro no se responsabilizará de los percances que pueda sufrir dicho aparato como consecuencia de que el alumnado los lleve consigo sin autorización. En caso de que el alumnado no tuviera autorización para hacer uso de los mismos, el profesorado podrá requisarlo y entregarlo a algún miembro del Equipo Directivo. Se retirará apagado y será devuelto a los padres/madres, tutores/as o responsables legales en presencia del alumno o alumna. En caso de que éste sea mayor de edad, se le devolverá una vez finalizada la jornada lectiva.

L'inici de curs serà el dilluns 9 de setembre.

La recepció de l'alumnat es farà de forma escalonada:

9:30h, 1r d'ESO

10:30h, 2n d'ESO

11:30h, 3r ESO

12:30h, 4t ESO

13h, 1r i 2n de batxillerat

En aquest primer dia es donarà la benvinguda i l'horari, la reunió durarà sobre una hora i cal dur material per a escriure. A partir del dia 10 ja es farà l'horari habitual i s'haurà de dur el material necessari per a cada assignatura.

 

Informem sobre els dies d'entrega dels llibres de la Xarxa:

5 de setembre (dijous), d'11:00 a 13:00, per a l'alumnat que el curs 19-20 estarà en 1r i 4t d'ESO.

6 de setembre (divendres), de 10:00 a 12:00, per a l'alumnat que el curs 19-20 estarà en 2n i 3r d'ESO.

 

Informamos sobre los días de entrega de los libros de la Xarxa:

5 de septiembre (jueves), de 11:00 a 13:00, para el alumnado que el curso 19-20 estará en 1º y 4º de ESO.

6 de septiembre (viernes), de 10:00 a 12:00, para el alumnado que el curso 19-20 estará en 2º y 3º de ESO.

Ací tenen els lots de llibres que s'han elaborat per a la xarxa del curs 1019-2020, per nivells, en arxius descarregables en pdf. El llistat amb els noms de l'alumnat pertanyent a xarxa i el lot que li correspon es posarà al hall de l'institut.

Aquí tienen los lotes de los libros que se han elaborado para la xarxa del curso 2019-2020, por niveles, en archivos descargables en pdf. La lista con los nombres del alumnado perteneciente a xarxa y el lote que le corresponde se colocará en el hall del instituto.

Para cualquier gestión en el centro

CITA PREVIA

961206310

AULES SEGURES 

 

Aules 1

          ORIENTA
elegirfranquicia 2

Galerías

   

 Facebook IESMALILLA

erasmus

 

Erasmus+: Projectes eTwinning

Enganxat